ROLS

کی بشه از ارث محرومم کنه خدامیدونه

خودمو میکشم حامد پهلانه. من همینو میخوام دخترا فامیل نمیخوام. هرجوری هرجایی که هست اصلا کوتاه نمیام. ازارث محرومم کنی. از خونه بیرونم کنی. آب و برق …

میدمت کلید سمند من همینو میخوام دختر فامیل نمی خوام هر جوری هر جایی که هست سر این کوتاه نمیام از ارث محرومم کنی از خونه بیرونم کنی آب و برق

من همینو میخوام ، دختر فامیل نمیخوام. هرجوری هرجایی که هست اصلاً کوتاه نمیام. از ارث محرومم کنی از خونه بیرونم کنی. آب و برقو قطع کنی من همینو میخوام.

بچه های حالا هم آن قدر خوشگل و زرنگ هستند که بدانند کی خوشگل و کی زشت است. بزرگترها … خیلی دلم پر است، این روزها همش گریه می کنم و به خاطر زشتی ام خودم را می زنم. افسوس می …. زیبایی، که فقط به ارث میرسه،اینقدر تو زندگی ما تاثیر داره، تاسف باره! پگاه IR ….. نمیدونم چی بگم فقط میتونم بگم خدا میدونه و بس.

تموم کنی؟ شوخیت گرفته؟ چیو میخوای تموم کنی؟ زندگی منو؟ عمر منو؟؟ لوس نشو عرشیا … کی هست؟ من جز تو کیو دارم؟؟ بهرحال من خوشم نمیاد زیاد خودمو تو این روابط معطل … جز تو کسیو ندارم من نمیتونم این قول رو بهت بدم من نمیتونم پابند تو بشم اخم کرد و … اگر مامان و بابا میفهمیدن تو این مدت به چه کارا رو آوردم، حتماً از ارث محرومم میکردن!!

این دروغ ها تا کی ادامه دارد از خدا شرم کنید وجماعت بیچاره رو سرکار نذارید بخدا ….. سلام من 8ساله ازدواج کردم بخاطر اینکه هزینه آی وی اف راندارم ازمادر شدن محرومم توراخدا کمکم کنید ….. نام کنیم برارایگان شدن ای وی اف خدامیدونه دگه دارم افسردگی میگیرم. … یا طرحی تصویب بشه مراکز رحم رو اجاره کنن و درآن جنین کاشت کنن …

من یه زن بدی هستم به شوهرم خیانت کردم از اعتمادش سو استفاده کروم ….. سوختن وساختن برای چی برای کی بعد ازمردن من وشما چه کسی هست که …. شما به نكته اي اشاره ميكنيد كه از نظر روانشناسي ممكنه هر مرد يازني به آن دچار بشه اما اينكه با وجود فردي ….. پس از پنج ماه ازدواج کرد حتی بچه هایش نتوانستد ارث خود را بگیرند الا …

خدا میدونه چه نقشه هایی واسه عروسی فردا شب داشتم. …. شوهر خواهرم با گفتن اینکه “حالا بذارید بحثهای اصلی و پایه ای مطرح بشه و حاج آقا هم همیشه … هرچند دنی سعی می کرد از این هم محرومم کنه که موفق هم شد. …. چون تو عاشقشی و منم عاشق هر کی ام که تو عاشقش باشی و گاهی هم پیغوم میداد: مواظب …… یکی رو از آقاش به ارث برده یکیو از نه نه اش.

روی اعصابتون کف بریزید که هر کی روش راه رفت با کله بخوره زمین.

تعجب میکنه که جماعتی به این انبوهی دارن واسه کی سینه میزنن. …. منتظر نباش تا مردی(یا زنی)حصار امن بشه برات، امنیت چیزیه که اول از همه هدیه ی خودته به ….. به نظر نقشه ی بی نقص و راحتی بود اما خدا میدونه عملی کردن همین چندتا جمله تو شهری مثل … از ارث محرومش کردم چون اگه پولی از من بهش میرسید شوهرش گولش میزد ازش میگرفت.

رد بشم. چادري که توي کیفم بود رو در آوردم و سر کردم. نزدیک در که شدم چادر رو کشیدم تا. روي صورتم و لنگا. ن لنگان راه … خالصه مامانمم از خانواده طرد میشه و از ارث محروم. میشه. …… توي دلم گفتم االن میفهمم بادیگارد به کي رفته و اینقدر شرط و شروط میذاره. من: بفرمایید. ….. دانشگاه هم محرومم کردن، حتي نمیتونم برم پیش مامانم. خاله اشکش رو …

فقط وقتی گریه کنم و پیش خدا شکایتشو کنم اروم میشم … تا میخواستم دلتنگ بشم به خودم نهیب میزدم که یادت باشه اون هیچ قدمی برای تو برنداشت. …. تا حالا هیچ کی اینجوری باهام حرف نزده بود. … خدا میدونه دیگه چیا بارم کرده که علی بهم نگفت. … دختره قبول کردن اما تو قبول نکردی از ارث محرومت میکنیم و مجبوری تو هم قبول کنی و.

همین خود من بودم علی رو با خواهش راضی کردم به حرمت آیه قرآنم شده از پدر ومادرشو بدی هاشون بگذره……..چند روز … فردا داریم میریم مشهد اگه بشه یه خرید خوب کرد….می بینید …. کی میخواد خرج زندگیتونو بده وعلنا اعلام کرده حمایت نمیکنه. …… بازم ازین حرفا دلم شکست سوما مگه علی دختر خیابونی گرفته بود که پدرش از ارث محرومش کنه؟

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن… … متوجه شدم که توی زندگیم یکسری مسئولیت هایی دارم و بهتره که بزرگ بشم. …. فقط خدا میدونه یه عده انقدر جذابن (حالا هرکی یه جور؛ یکی بخاطر پولش، یکی اخلاقش، … کی یه کم ساده میشه؟ … پدرم توی بحثامون به اولین چیزی که اشاره میکنه اینه که من از ارث محرومم!

به چشماش که برق می زد نگاه کردم:تا کِی کنارم هستی؟ …. گفتم کمی که بگذره و آروم تر بشه میرم سراغش و برش میگردونم اما اشتباه میکردم! …. گویا از خونه فرار می کنه و پدر بزرگ تون هم از ارث و همه چیز محرومش می کنه ! من فقط …… حالا کدوم جنگ خدا میدونه!

…… سرش فریاد کشیدم: خفه شو مرتیکه مفت خور, فکر کردی کی هستی که با من …… وقتی باهاشون بودم به بابام فکر نمیکردم، اما حاال حتی از دانشگاه هم محرومم کردن، حتی …

ارﺷﺎم ﻧﺬار اﺧﻠﺎﻗﻢ ﻋﻨﯽ ﺑﺸﻪ ﺣﺮف ﮔﻮش ﮐﻦ و ﮐﺎري ﺑﻪ ﮔﻠﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻪ …… اوﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﯽ!وﻟﯽ ﺧﻮب. دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ. از ﻫﻤﺴﻔﺮاﻣﻮن ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﻮﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﻤﻮ. ﻣﯿﺰدم ﺑﻪ درﯾﺎ اﺻﻦ ﮔﻠﺎره ﺧﺎﻧﻢ ….. دوﻧﺴﺘﻨﺶ ﻣﺤﺮوﻣﺖ ﮐﺮدن. ….. ﮐﻪ ارث ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺪرﺷﻮ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻤﻪ ﻣﻦ …… ﺧﺪا ﻣﯿﺪوﻧﻪ ﺷﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻢ ﻧﺒﻮدي ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮد.

فاش نیوز: فکر می کنید این اصلاحیه کی به نتیجه برسد؟ ….. این را باتوجه به مصاحبه سردارشریفی مسئول ایثارگران سپاه عرض می کنم که فرمدند …… امسال 2با رفتم تهران برخورد متاسفانه یسیاربد در شهرستان که نگو ونپرس ارث پدریشان هست …… خاطر معاش زندگی نیاز به معافیت خدمت داره در حالی که میتونه با کارت ایثار معاف بشه.

. ارث؟ فکر کردین برای من اهمیتی داره که زنم ارث داره یا نه؟ این پولهای.

یا این‌که اگه می‌خواستم کپیش کنم چرا ازدست پلیس نجاتشون دادم و براتون آوردم؟ خودمم زخمی شدم! …. از چیزی که دیدم جونی تو پاهام نموند و نزدیک بود زانوهام خم بشه. … هر کی سریع به اتاقش رفت و وسایلش رو جمع کرد. ….. نگاه کردم. خدامی‌دونه توی ذهن هرکدوم چه فکری می‌گذره. …. بابام از ارث محرومم کرد و منم از خونه اومدم بیرون.

برنامه رژیم هم که پیشه دکتر رفتم خوبه و کم و بیش رعایت میکنم فک کنم 1 کیلویی تو این 10 روز کم کرده. باشم حالا قراره پس فردا … و من هی ذوق زده شدم :)) اخه همشون رو هول هولی درستیده بودم و فک نمیکردم خوب بشن. …. اصلا کلا زمین یا هرچیزه ارث و میراثی داستانه شدیددددددددددددد ….. کلا که حالم خوش نیست و نمیدونم باز کی بیام بنویسم.

چه انتظارا دارن بخدااا، آقا جان تو سعی کن محصول درست حسابی بدی دست ملت، اونا هم سعی … از یارو میپرسم خوب کلاسا کی تشکیل میشه میگه کلاسای آیین نامه هفته ی دیگه! … مال خودتان، ارث بابایتان است، ببرید،بخورید، خراب کنید، واقعاَ یک وقت های … آقا این وجدان ما هی به ما نهیب میزد تا بالاخره تونست بر ما غالب بشه و رفتیم تو یه …

آزمون برابر شایستگی و لیاقت گزینه مناسب رو مشخص می کنه به قولی فرزند هنر باش. … داره (همه کسی و اراذل اوباشی به گفته دوستمون نیست)دوم کو تا تصویب بشه . …. درضمن مگر ارث پدربزرگتون بوده که به والدینتون هم برسه بعد به شما. …. موروثی گرایی تا کی، مگر پدر و مادر ما دغدغه ندارند اونا هم با مدارک دانشگاهی …

هرچی احمد بهم میگفت بسه دیگه اشکاتو پاک کن من بدترگریه میکردم،بهم میگفت … شرطها رو بنویسم و سحرهم امضا کنه شرط اولش:از ارث محرومم شرط دوم:دختری به اسم سحر ندارم … بابام خیلی براش سخت بود همینجوری کشکی کشکی همه چی تمام بشه و بره پی …. مهم نبود کی جلوی رومه گفتم بهشون من تصمیمو گرفتم؛یکی ازپسرعموهام جلوی …

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر