ROLS

کلمات فارسی، انگلیسی مرتبط با ترکی: Indwell،In،Eject،Injection،Inject

کلمات فارسی، انگلیسی مرتبط با ترکی: Indwell،In،Eject،Injection،Inject. در ادامۀ کلمۀ قبلی پیشوند In که دربعضی کلمات انگلیسی مشاهده می کنیم را مورد بررسی …

کلمات فارسی انگلیسی مرتبط با ترکی indwell in eject injection inject. 1. آسیب گورستان 800 ساله شاعران زیر باران و برف · 2. از ثبت جهانی جنگل‌های ارسباران چه …

فارسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به … (آبگونه را با فشار به داخل چیزی راندن) تزریق کردن. Copy to …

فارسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات milions به همه زبان ها است.

سرویس رایگان Google کلمات، عبارات و صفحه‌های وب را فوراً به زبان انگلیسی و بیش از ۱۰۰ زبان دیگر ترجمه می‌کند.

برچسب‌ها:, , ,

فروشگاه مارکت سنتر