ROLS

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح …

ماده واحده – مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی بمدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون …

قانون الزام دولت‌ جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 در مدت چهار ماه، مصوب 1360 مجلس‌ شورای اسلامی; قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 …

اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح …

باستنادتبصره 1قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه …

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۸۵،اصل 49 قانون … ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی‌ مصوب ۴۶۳۱/۵/۴۱ و قانون شمول اجرای …

به حکم قانون، رسیدگی به امور داخل در اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن … ‌ماده ۳ – به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …

… 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي‌ ، جهت رسيدگي و ثبوت‌شرعي […ادامه] · ماده 2. دادگاه و دادسرا، دفاتر لازم ازجمله ثبت عرايض‌،انديكاتور،اوقات‌،اموال‌،آمار،حسابداري‌و …

به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی …

اصل 49 قانون اساسي. 1397/5/20 شنبه. اصل چهل و نهم : دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از …

آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي 10/3/79. مقدمه: اين آئين نامه در اجراي بند پنجم حكم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبري مدظله العالي (پيوست …

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی. مصوب ۱۳۶۴ … به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مالآ بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین.

ﻣﺼﻮﺏ. 1363/05/17. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرﺍي ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺪﯾﺪ. ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده. 4. ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺍﺟﺮﺍي ﺍﺻﻞ. 49. ﻗﺎﻧﻮن ﺍﺳﺎﺳﯽ. ﻣﺼﻮﺏ. 1364/05/14. و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﻮل ﺍﺟﺮﺍي. ﺍﺻﻞ. 49.

قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق، مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی.

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی. … همچنین این سازمانها می‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) ‌با بخشهای غیردولتی به ….. ح نحوه واگذاری طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود:.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور) …

قانون الزام دولت‌ جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 در مدت چهار ماه، مصوب 1360 مجلس‌ شورای اسلامی; قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 …

بر اساس اصل 49 قانون اساسی ثروت های ناشی از اعمال غیر مشروع که مصادیق آن نیزدر این اصل ذکر شده است، باید به صاحبان حق رد شود و در صورت معلوم …

حسب نص ماده 3 از قانون نحوه ی اجرای اصل 49 از قانون اساسی، جهت اجرا نمودن این اصل شورای عالی قضایی مکلف می باشد در مرکز تمام استآن‌های کشور و …

49 قانون اساسی قانون الزام دولت جهت تهيه لايحه پياده كردن اصل 49 قانون اساسي در مدت چهار ماه قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران …

دادگاه اصل 49 قانون اساسی. … در اجرای فرمان مبارک مورخ 6 / 2 / 68 آن حضرت نسبت به اموالی که در …

در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی. رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون …

اسناد مرتبط: دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی؛ قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون …

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی. مقدمه : این آیین نامه در اجرای بند پنجم حکم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) (پیو …

در این مقاله قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم .

به موجب قانون اصالح. » قانون. اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست. هاي كلي اصل. 44. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. « ، عنوان قانون حاضر. در تاريخ.

ماده واحده – دادگاه های مربوط به اجرای اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسی ثروت های محتکرین ، گران فروشان ، قاچاقچیان را مورد بررسی …

احکام مقرر در مواد (5)، (6)، (7) تا (9) و (11) تا (15) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم(49) قانون اساسی شامل روسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده(5) قانون …

اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر …

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر