ROLS

غزل اگر بلاکش بیداد را به داد رسی

اگر بلاکش بیداد را به داد رسی. خدا کند که به سر منزل مراد رسی. سیاهکاری بیداد عرضه دار ای آه. شبان تیره که در بارگاه داد رسی. جهان ز تیرگی شب بشوی چون خورشید.

درس حال : اگر بلاکش بیداد را به داد رسی.

اگر بلاکش بیداد را به داد رسی خدا کند که به سر منزل مراد رسی سیاهکاری بیداد عرضه دار ای آه شبان تیره که در بارگاه داد رسی جهان ز تیرگی شب بشوی چون خورشید اگر …

اگر بلاکش بيداد را به داد رسي. خدا کند که به سر منزل مرا درسي. سياهکاري بيداد عرضه دار اي آه. شبان تيره که در بارگاه دادرسي. جهان ز تيرگي شب بشوي چون خورشيد.

اگر بلاکش بیداد را به داد رسی, خدا کند که به سر منزل مرا درسی. سیاهکاری بیداد عرضه دار ای آه, شبان تیره که در بارگاه دادرسی. جهان ز تیرگی شب بشوی چون خورشید …

اگر بلاکش بیداد را به داد رسی · 6 نوشتم این غزل نغز با … باز شد روزنی از گلشن شیراز به من میکشد نرگس و نارنج … شهریارا به غزل عشق نگنجد بگذار شرح این قصه …

سیه چشمان شیرازی … اگر بلاکش بیداد را به داد رسی خدا کند که به سر …

گنجور شهریار گزیده غزلیات گنجور شهریار گزیده غزلیات غزل شماره ۱۴۲ … شهریار گزیده غزلیاتشهریار گزیده غزلیات اگر بلاکش بیداد را به داد رسی خدا …

غزل شماره ۱۴۲ درس حال. اگر بلاکش بیداد را به داد رسی خدا کند که به سر منزل مراد رسی. سیاهکاری بیداد عرضه دار ای آه شبان تیره که در بارگاه داد رسی. جهان ز تیرگی شب بشوی چون خورشید اگر به چشمه نوشین بامداد رسی. سواد خیمه جانان …

ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم خانه گوئی به سرم ریخت چو این قصه … شهریارا غزلی هم به سزایش نسرودم . … اگر بلاکش بیداد را به داد رسی – شهریار. 0.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۴ ب.ظ توسط سیل …. افسوس ای غزال غزل خوان نیامدی گفتم به خوان …. اگر بلاکش بیداد را به داد رسی خدا کند که …

مگر آن‌روز که روح از بدن آید بیرون شهریار از شکرستان غزل شاید اگر چون تویی طوطی شکّرشکن آید بیرون. در این زمانه. اگر بلاکش بیداد را به داد رسی

اگر بلاکش بیداد را به داد رسی خدا کند که به سر منزل مراد رسی سیاهکاری بیداد عرضه دار ای آه شبان تیره که در بارگاه داد رسی جهان ز تیرگی شب بشوی چون خورشید

غزل شماره 6: بیداد رفت لاله بر باد رفته را · غزل شماره 7: شب به هم درشکند زلف چلیپائی را · غزل شماره 8: …. غزل شماره 142: اگر بلاکش بیداد را به داد رسی · غزل شماره …

. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در. اﺷﻌﺎر ﻫﻮﺷﻨﮓ اﺑﺘﻬﺎج و ﺷﻔﯿﻌﯽ. ﮐﺪﮐﻨﯽ …. آﻣﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ و ﻧﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮاﻧﺎ را در ادﺑﯿ ﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ داد . ﻏﺰل …. ﭼﺸــﻢ ﺗــﻮ ﭼﻨــﺪان ره ﺑﯿــﺪاد ﮔﺮﻓــﺖ …. اﺳﺖ، در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺰل، اﮔﺮ ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳـﺖ و ﺧﻮاﻧﻨـﺪه از ﺳـﺮ ارادت.

غزل ۱ الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی … کدام و خواب کجا غزل ۳ اگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما را به خال هندويش بخشم ….. اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی اساس هستی من زان خراب آبادست دلا منال ز بيداد و … غم عشق وين عجب کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است دی وعده داد وصلم و در سر شراب …

آنچنان سوخته این خاک بلاکش که دگر انتظار مددی از کرم باران نیست به وفای تو طمع … خونابه شد آن دل که نهانگاه غمت بود از پرده در افتد اگر این راز چه سازم … ساز غزل سایه به دامان تو خوش بود دو از تو من دل شده آواز چه سازم ….. زمانه کیفر بیداد سخت خواهد داد سزای رستمِ بد روز مرگ سهراب است ….. خورشیدی خجسته رسید …

غزل معاصر. … آنچنان سوخته این خاک بلاکش که دگر. انتظار مددی … داد از آن زخمه که دیگر ره بیداد گرفت … غم اگر به كوه گويم بگريزد و بريزد … رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید.

خونبهائی کز تو خواهم گر به خاک من گذشتی طره مشکین پریشان … شهریاری غزل شایسته من باشد و بس …. اگر بلاکش بیداد را به داد رسی خدا کند که …

این آهنگ یادش بخیر ما که راهنمایی بودیم گیر به آهنگهای دلکش داده بودیم! ….. دارد که آزادی در آن بیداد می کند ولی اگر این آزادی در خانه نباشد و نظام نبیند به مراتب زیاده گویی و …. نخستین نغمه ها،سراب ،سیاه مشق و شبگیر از آثار ایشان است که غزل در کوچه سار شب را در ….. مژده دهی چون شود ارض و سماء پر ز نور / سالِ دگر سر رسید ماهِ نو آمد ز دور

اگر بلاکش بيداد را به داد رسي, خدا کند که به سر منزل مرا درسي. سياهکاري بيداد عرضه دار اي آه, شبان تيره که در بارگاه دادرسي. جهان ز تيرگي شب بشوي چون خورشيد …

شروع موضوع توسط 3mane shab@ 19/3/11 در انجمن کتاب الکترونیکی. صفحه 3 از 3 < قبلی 1 2 … غزل آموز غزالانم و با نای شبان ….. اگر بلاکش بیداد را به داد رسی

اﮔﺮ ﺑـــﻼﮐﺶ ﺑﯿﺪاد را ﺑـﻪ داد رﺳـــﯽ …… ﮔﺮاي ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻠّﻂ او ﺑﺮ ﺷﮕﺮدﻫﺎ و ﻇﺮاﯾﻒ ﻫﻨﺮي ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﺮودن ﻏﺰل ﻫﺎي ﭘﺮﺷﻮر …. ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﯾﺦ رﺳﻤﯽ زن در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎي.

اگر بلاکشِ بیداد را به داد رسی ، خدا کند که به سر منزل مراد رسی سیاهکاریِ بیداد عرضه دار ای آه ! شبانِ تیره که در بارگاه داد رسی جهان ز تیرگی شب …

کاش …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر