ROLS

عشق آفت عقل و عقل دیوانه ی ماست

عقل جزئی به مصلحت اندیشی معروف است و چندان با عشق سرسازگاری ندارد اما عقل کلی آدمی را از قید بندگی می رهاند و به مراتب عالی کمال … گاه عقل با نقل در تقابل می افتد و گاه ظن و وهم و حیرت آفت این عقل می شود. …. این قدر خود درس شاگردان ماست کرّ و فرّ و ملحمه ما تا کجاست؟ ….. واستان از دست دیوانه سلاح تا ز تو راضی شود عدل و صلاح

ا | ب | ت | ج | چ | خ | د | ر | ز | س | ش | ط | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی … اینکه یار از در درآمد مر مرا. شمارهٔ ۲۲: گنج عشق تو نهان شد در دل ویران ما … شمارهٔ ۹۰: دیوانه کرد زلف تو در یک نظر مرا. شمارهٔ ۹۱: که ره ….. شمارهٔ ۳۸۳: یار چون با ماست بهر دیدنش تعجیل چیست. شمارهٔ ۳۸۴: …. خراب می رود. شمارهٔ ۶۲۴: هر که چو تو به نیکویی آفت عقل و جان بود.

ا | ب | ت | ح | د | ر | ز | س | ش | ع | غ | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی … تا ترا از دور دیدم، رفت عقل و هوش من … عشق در کار دل سرگشتهٔ ما عاجزست ….. هر که شد دیوانه، چون زنجیر همپاییم ما …. مژگان چو طفل بسته زبان ترجمان ماست …… درین قلمرو آفت، ز ناتوانیها.

کودکان دیوانه ام خوانند و پیران ساحرم مـن تفرجـگاه … انچه را عقل به یک عمر به دست آورده است ….. کمترین فایده ی عشق پشیمانی ماست …. دورباد از خرمن ایمان عاشق آفتی

به مجردیکه از عشق ، عقل ، همت غفلت وامثالهم در محاوره همه روزه مردم سخن به میان می آید، انسان را فورأمتوجه نتایج آن درگذشته های ….. عشق او آسان همی پنداشتم سد ما در راه ما پندار ماست …. عاشقی از بند عــــقل وعافیت جستن بود گر چنینی عاشقی ور نیستی دیوانه ی (سنایی) ….. استن این عالم ای جان غفلت است هوشیاری این جهان را آفت است ( مولوی.

بوسه ی اوست که چون مُهر به پیشانی ماست. شادمانیم که در … کمترین فایده ی عشق، پشیمانی ماست. خانه ای بر سر …. نه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون. که هر کجا …. باشد، ولی نصیحت دیوانه می‌کنی. ای عشق … دور باد از خرمن ایمان عاشق آفتی. روزهایم را …

عقل و دل و هوش جمله را بربائيم. ما خاک ترا به … در عشق که او جان و دل و ديده ماست. جان و دل و ديده هر …. ديوانه و مست و لاابالي گشتم. گوئيکه همه … هم آفت جان زير دستان توام.

گرچه خود بی خبراز بوسه ی پنهانی ماست …. اگر عشق با ماست، این عقل چیست؟ بکُش! هم پدر هم … باشد ، ولی نصیحت دیوانه می کنی … دور باد از خرمن ایمان عاشق آفتی

1 در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می‌کشم با عقل آب عشق به یک جو نمی‌رود بیچاره من که ساخته از آب و آتشم … عقلی درید پرده که دیوانه‌ی تو بود …. تا به دام غزل افتی و گرفتار من آئی ….. تقدیر الهی چو پی سوختن ماست

امروز روز والنتاین بود – یوم العشاق. نقل شده که امپراتور روم دستور داده بوده که جوانان مجرد بمانند تا بتوانند در لشکر او برزمند. ظاهرا عقیده ی رایج آن …

نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان من و توست. سایه زاتشکده ماست فروغ مه مهر وه از این آتش روشن … که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را چه زنم چونای هردم ز … دوش ديوانه شدم ، عشق مرا ديد و بگفت …. گویم آن کس که ربود این دل دیوانه ی ما.

چه قدر از عقل مي پرسي، چه قدر از عشق مي خواني از اين باز آي نااهل است، از … بمان که «پر نزدن» حیله ی رهایی ماست به روز وصلِ چه دلبسته …. دور باد از خرمن ایمان عاشق آفتی. روزهایم را یکایک … که این دیوانه پرپر می کند یک روز گل ها را. خیانت غیرت عشق …

… 1390/03/08 21:03:01 عشق اگه روز ازل در دل دیوانه نبود تا ابد زیر فلک ناله مستانه نبود. …. و ملامت شنویم بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست … اگر ز هر خس و خاری فراکشی دامن بهار عیش تو را آفت خزان نرسد شکوه گنبد …. 11:22:15 ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست …

غزل ۱ الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به …. يا رب مکناد آفت ايام خرابت حافظ نه غلاميست که از خواجه گريزد صلحی کن و بازآ که … ز گيسوی شکن در شکنش کاين دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست عقل ديوانه شد آن … تو در هر طريق همره ماست نسيم موی تو پيوند جان آگه ماست به رغم مدعيانی که منع عشق …

از این من دلداده ی دیوانه طلبکار دنیا من این ست، دلی، …… شده از عشق تر، کام جهان و در سراب عقل جهان از عقل می …… رها گردد از آفات زمینی چرا هر لحظه و هرجای …… یانکی هایی که، گاوچرون بودن، تموم عمر حالا میگن که، کل این دنیا، برای ماست کابوی بازی، در …

چشم انسان به ماست! … رنج فربه شد، برو ديوانه شو / رنج گردد لاغر از ديوانگی … به اين ترتيب، حافظ نيز با ابراز نظرهائی مشابه که درباره ی عشق و عقل دارد، متکی به سنتی کهن با شاخه هايی …… آفت ادراک آن قالست و حال خون به خون شستن محال است و محال.

سرباز عقل و مفتون عشق خلاف طریقت بُود کاُولیاء / تمنّا کنند از خدا جز خدا «حضرت سعدی» … جهانِ امروز، جهانِ نقاب است؛ همه ی ما داریم بهتر پنهان شدن و بهتر تظاهر کردن را تمرین می کنیم! …. باشد، باید گفت گسترش این تفکر مانند یک آفت عمل می کند و مانع از وقوع تبادل آراء و دیالکتیک منطقی خواهد شد. …. دیوانه و سر مست، درین بند فتادم

که زجان ما بگردان ره آفت قضا را. چه زنم چو نای هر …. تنها نه‌ تا ابد به‌ تو مشغول‌ جان‌ ماست‌. ما از ازل‌ هم‌ از تو … عقل؟ ویا زیبایی است؟ دلخوش عشق شما نیستم ای اهل زمین. به خداوندکه معشوقه ی من بالایی است …… چه بازی ها که هر شب با دل دیوانه می کردم. یقین دارم …

عشق بی قید و شرط هوا امروز طعم تورا دارد… … روز و شب منتظر لحظه ی موعود شود دلخراش است …. عقل درمانده عشق است به دیوانه قسم … ماه من ، آفت دل ، فتنه ی جانها شده ای !

دلبر ماست که با حسن خداداد آمد. زیر بارند درختان …. چو بنمودی و بربودی ثبات از عقل و صبر از دل بباید چاره‌ای …. عقل درمانده عشق است به دیوانه قسم.

انسان م تواند با پیوند و اتحاد عقل کل با جوهره ی فرینش ن یعن عشق ن به کمنال … عقل ) خرد ( ، عقل کل ، عقل جزوی ، شیوه های پرورش خرد، عشق ، حکمت دین ، مثنوی، مولوی ….. و ظاهری را که می خواهد از طریق ترتیب مقدمات به نتیجه برسد و حقیقت را بنمایاند ؛ واگذارد و دیوانه شود . ….. با این حساب ،آفت جان و جمال سیرت آدمیی تقلیید اسیت کیه.

بروی عقل تو درهای معرفت بسته است. کلید عشق … ار بُرون رٲفت کشتند و درون آفت کشت. قوت اسلام …. مخموری جام ماست از جام الست. از باده ی … شراب عشق توام هست وان پیله ی چشم. چه غم به …… عقل دیوانه ی گنجی که به ویرانه ی تست.

نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل هرکجا نامه عشق است نشان من و توست سایه زاتشکده ماست فروغ مه مهر وه از این آتش روشن که به …. همان کسی‌ که قادر است به اندازه ی خوردنِ یک قهوه ، دنیایی را خراب کند .. با تاسف نمی‌نویسم ….. شعر دیوانه تب آلودم شرمگین از شیار …… عافیت آفت جـــان است ، جنونـــــــا مددی رهـــــرو دشت بلارا …

ﻋﺸﻖ را ﺑﺮ. ﻋﻘﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده. اﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﺷﻌﺮا. ،. ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌـﺪودي. را ﻧﯿﺰ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎف ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده. اﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ … ﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و اﺻـﺤﺎب ﻋﻘـﻞ. (. ﻓﻼﺳﻔﻪ. ) ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﻓﺎ در اﻟﻘﺎ. ي …. آﻓـﺖ ﻋﻠـﻮم. ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﭼﻮن ﮔﯿﺎه. ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻓـﯽ. اﻟﺠﻤﻠـﻪ …. ﺑﻪ ﺑﻮي ﺳﻨﺒﻞ زﻟﻒ ﺗﻮﮔﺸﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ….. ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺸﻖ ﻧﻪ در ﺣﻮﺻﻠﮥ داﻧﺶ …

این دل درد آشنا دیوانه است … همه به یكدیگر عشق می ورزیم و دروغ بوسه ای است كه با یكدیگر رد و بدل می كنیم. … خارشتر کوير لوت که آفت نداره ….. قرمز رو میزنه چتر باز نمی شه، می گه اگه شانس ماست، حالا اگر برسیم پایین جیپه هم رفته time out …. عقل جن به معناي قوه ي ارزيابي امور روزمره يا همان عقل معاش و قوه تشخيص است به اضافه هوشي …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر