ROLS

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر.

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر .. چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر. تا مگر مستانه بر گیرم …

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگرتا بسوی عالم مستی زنم گامی دگرچشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدمبعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر تا مگر …

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر تا مگر.

ساقیا پرکن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت رابنازم تازه از راه آمدم بعداز این جام که دادی بازهم جام دگر خندهء خورشید را هر صبح دانی …

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت را بنازم تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، …

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر تا مگر…

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر. تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر .. چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم. بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر.

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر.

ساقیا پر کن به یاد چشم او جامی دگر. رو که زین پس از کبوتر عاشقی آموختم گر نشد بام تو ، جویم دانه از بامی دگر ای ” امید ” از مستی و از عشق برخوردار شو خوشتر از ایام …

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر.

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بســــــــوی عالم مستی زنم گامی دگر چشــــــــــم مستت را بنـــــازم تازه از راه آمدم بعد ازیـــــــــن جامی که دادی بــاز هم جامی دگر

ساقیا پر کن به یاد چشم او جامی دگر تا به سوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت را بنازم،تازه از راه آمدم بعد از این جامی که دادی، جامی دگر تا مگر مستانه.

ساقیا پرکن به یاد چشم او جامی دگر…. تابسوی عالم مستی زنم گام دگر…. چشم مستت را بنازم تازه از راه آمدم…. بعداز این جامی که دادی بازهم جام دگر.

mostafa · @mostafaa861. چی فکر می کردیم. چی شد!!!اگر‌ تو اعتقادی که داری (سیاسی٫مذهبی و…)افراطی هستی فالو نکن ممنون. tehran.

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر .. چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر تا مگر مستانه بر …

ساقیا پر کن به یاد چشم او جامی دگر تا به سوی عالم مستی زنم گامی دگر . . . . آقا رضا از مبارکه _قلعه . . . نوش جان رضا جان…گوارای وجودتان چلچراغه …

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر .. چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر تا مگر مستانه بر …

غزل شماره ۱۶: درآ در عالم معنی نظر کن سوی این صحرا. غزل شماره … غزل شماره ۲۰: از جمال مصطفی روئی بیاد آمد مرا. غزل شماره … غزل شماره ۹۲: لب برلبم نه ساقیا تا جان فشانم مست مست. غزل شماره …. غزل شماره ۲۱۰: چشم او کرد بقتلم تصریح … غزل شماره ۲۴۲: هر دم سر پر شورم سودای دگر دارد ….. غزل شماره ۶۱۴: الا یا ایها الساقی بده جامی که مخمورم.

غزل شماره ۹: در دلم افتاد آتش ساقیا. غزل شماره … که توراست. غزل شماره ۳۱: چون مرا مجروح کردی گر کنی مرهم رواست … غزل شماره ۷۲: چشم خوشش مست نیست لیک چو مستان خوش است. غزل شماره … غزل شماره ۱۵۴: پیر ما بار دگر روی به خمار نهاد. غزل شماره … غزل شماره ۲۱۴: چو طوطی خط او پر بر آورد ….. غزل شماره ۷۲۲: ای هر دهان ز یاد لبت پر عسل شده.

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر. تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر. چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم. بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر.

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر… 0 لایک. 1321 دانلود تصویر. آموزش‌ها. نکات مهم خرید اشتراک درون برنامه‌ای. 9 1 1398. نکات مهم رنگ‌آمیزی صحیح واژه‌ها. 9 1 1398 …

ساقیا پر کن به یاد چشم او جامی دگر………تا به سوی عالم مستی زنم گامی دگر….)))))(((((. نخورده می ،چه داند شراب یعنی چه! ندیده، آب چه داند سراب یعنی چه، درست نیست …

97/8/2 ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر .. چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی …

ساقیا پُر کن به یاد چشم او جامی دگر تا بسوی عالم مستی زنم گامی دگر چشم مستت را بنازم ، تازه از راه آمدم بعد ازین جامی که دادی ، باز هم جامی دگر تا مگر مستانه بر گیرم …

Picdeer.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر