ROLS

جمعی ازکشاورزان زحمت کش روستای مخور

روستای مخور.شهرستان … کوکرگندمی(باقرقره گندمی)پرنده ای بسیارارزشمنددرطبیعت روستای مخور …. جمعی ازکشاورزان زحمت کش روستای مخوردریک قاب وچندتصویر.

شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۸

معرفی پرنده ی کمیاب دیگری به اسم( کمنزیل) درطبیعت روستای مخور … ازاین جاازمردمان زحمت کش ساکن روستای مخورکه سالهاست درراه برگزاری این مراسم زحمت زیادی … سال است نرخ خریدگندم توسط دولت ازکشاورز تغییرچندانی نداشته وهرسال نسبت به … به زیارت هرخانواده به همراه بستگان خودبه صورت انفرادی وجداگانه است نه دسته جمعی .

روستای مخور آشنایی با روستای سرسبز مخور موخور,واقع در آذربایجان غربی. … کنند که روزی این مردگان همان پدران و مادران ما بودند و روی زمینهای روستای مخور زحمت کشیده …

روستای مخور آشنایی با روستای سرسبز مخور موخور,واقع در آذربایجان غربی.

کاهش فعا لیتهای دسته جمعی مورد نیاز در تولید ….. خانواده ی روستایی از قدیم الایام جفت گاو محسوب می شود که هر یک از کشاورزان از یک جفت …… عزیزم غم نخور د نیا همینه که دولت سایه ی صبح وپسینه.

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر