ROLS

ایام مخصوصه /شب هفتادم /امشب شب صعود جمال مبارک است

اﻣﺸﺐ اي ﻣﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﺮشِ … ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻟﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرﻛﻪ زﻳﺎرت اﻟﻮاح ﻣﺒﺎرﻛﺔ اﺣﻤﺪ واﺣﺘﺮاق ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ … در اﻳﺎم. ﻣﺴﺠﻮﻧﻴ ﺖ ﻋﻜّﺎ , ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ , ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺬاﻛﺮه ﻣـﻲ ﻛـﺮد و ﺑـﺎ … اﻳﻦ ﻋﺒﺪ را ﺗﻮ ﻣﻲ داﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﺪاﻳﺖ اﻣﺮ, ﺷﺐ و روز ﻓﻜﺮي ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر و ﺳﻊ و ﻋﺠﺰ ﺧﻮﻳﺶ , در ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ اﻣـﺮاﷲ …. رزﻳ ﻪ ﻛﺒﺮي , ﺻﻌﻮد ﻣﺒﺎرك ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء اَرواﺣ ﻨﺎ ﻟ ﻤ ﻈﻠﻮﻣﻴ ﺘ ﻪ اﻟﻔﺪاء آﺗﺶ ﺑﻪ.

چه خوب است که زیارت آن حضرت در چهارچوب این قاعده کلی در ساعت‌های خاص مانند ثلث آخر شب، قبل از اذان صبح، بین الطلوعین، شب جمعه و . … شهید اول (محمد بن جمال مکی) می‌گوید: «زیارت امام رضا (ع) در ماه رجب از افضل اعمال است» ۸ مرحوم شیخ … زیارت آن حضرت در ایام و اوقات شریف و مخصوص به آن حضرت، فضیلت بسیار …

فرمود: در شب سیزدهم هر یک از این سه ماه دو رکعت نماز بجا آورد در هر رکعت بعد از حمد این سه … بعد فرمودند هر کس در این ماه روزانه هفتاد بار استغفار کند مانند کسی است که در ماه … ماه های رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان فضل های سبز عبادت و پرستش اند. … به سوی ما نازل فرموده، تا دست بندگانش را بگیرد و آن ها را به سوی ملکوت خدا صعود دهد.

نبيل هر شب يك جزو از قرآن براي پدرش تلاوت مي نمود. …. نبیل آن ایام اموری را مشاهده می کرد که دلیل بر این بود که جمال قدم احاطه ی علمیه اش … اگر باور ندارید یکی از شما ها نام غذایی که امشب می خواهید بر زبان آرد. ….. شرح مختصری از اوقات مجاورت نبیل تا خاتمه ی احوالش این است که وقتی صعود جمال مبارک واقع شد، نبیل روز هفتاد، قلم و کاغذ …

در تمـام ایـام و #لیالی_متبرکه در طول سـال، زیـارت حضـرت سیدالشـهداء واردشـده، و … #شـبهاي_قدر، #شبهاي_جمعه، شـبهاي اول و نیمه ي #رجب، شب نیمه ي #شعبان، شـبهاي اول، … در این میـان #روز_عرفه امتیـاز خاصــی دارد و در روایـت آمـده اسـت: «خداونـد روز … چپ كوه ايستادند، و روى مبارك خويش را بسوى كعبه نمودند و دستها را برابر صورت …

شب شعر و مرثیه‌خوانی «بر آستان اشک» برگزار شد … در این مراسم که با اجرای محمود حبیبی کسبی همراه است، محمد علی مجاهدی، ابوالفضل عزیزی، … هفتاد و دو لاله رسته از گلشن کوچک من … وی علوی صولت و احمد جمال … منحنی قوس صعود و نزول … میخوام امشب شب خوب، ازینجا رفتنم باشه … بو می کشم ایام تو را باید از اخلاق.

شب شعر و مرثیه‌خوانی «بر آستان اشک» برگزار شد … در این مراسم که با اجرای محمود حبیبی کسبی همراه است، محمد علی مجاهدی، ابوالفضل عزیزی، … هفتاد و دو لاله رسته از گلشن کوچک من … وی علوی صولت و احمد جمال … منحنی قوس صعود و نزول … میخوام امشب شب خوب، ازینجا رفتنم باشه … بو می کشم ایام تو را باید از اخلاق.

امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم. شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائی. بر تو ایرانی مبارک. باور به نور و روشنایی است ،. که شام تیره …

… رمضان ، شعبان ، رجب ، شب و روز جمعه و دسته ای دیگر از ایام و لیالی که بر طبق … اول یا ششم ماه رمضان روزی است که با ولایتعهدی امام رضا(ع) بیعت شد.5 … شهید اول (محمد بن جمال مکی ) می گوید : « زیارت امام رضا (ع) در ماه رجب از افضل اعمال است »8 … زیارت آن حضرت در ایام و اوقات شریف و مخصوص به آن حضرت ، فضیلت …

اين ماه ، ماه اميرالمؤ منين (عليه السلام ) مى باشد؛ شب اول آن يكى از چهار شبى است كه … و هنگامى كه نماز تمام شد، هفتاد بار بر من (با اين الفاظ) صلوات بفرستد: اللهم صل … كه در فلان شب ، فلان منطقه ، فلان ماه و فلان سال به جا آوردى ؛ امشب آمده ام تا حقت را ادا ….. ماه) و میلاد ابوالائمه امیرالمومنین علیه السلام تا شب نیمه رجب و ایام مبارك ” بیض” كه …

فداکاریهای هزاران بهائی ایرانی از آغاز امر تا به امروز است که با اقدامات تاریخی …. وجوه مشخصه، طبقات حدائق مقام اعلى” به روحانی ملی رواندا را در ایام عید رضوان میسر … همچنین باید تملك و سپس تخریب ساختمانی را هفتاد و پنج محفل بالغ میسازد . …. و بهائی اینست که شب و روز بکوشند تا در …. سلسال وصایا و نصایح جمال مبارك نشو و.

خبر ایمان پدرم به زودی به بشرویه رسید و سر و صدایی به پا شد و در همین ایام … است که هم سربازهای منشویک ها و هم اراذل و اوباش روز و شب به منازل ریخته … قبل از صعود مبارک حضرت بهاءالله جلّت عظمة و کبریائه زائرین جمال طلعت ابهی، احبای …… مخصوص فقط احبا توقیف می شدند هم چنان که در شب 28 فوریه ما 22 نفر بهائی توقیف شدیم.

ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺩﺭﻫﺎﻯ ﺁﲰﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﲔ ﺷﺐ … ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ، ﻭ ﺍﻳﺎﻣﻪ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﻭ ﻟﻴﺎﱃ …. ﺻﻌــﻮﺩ. ﻣــﺎﻩ ﺭﻣﻀــﺎﻥ ﻣﺎﻩ. ﻛﻼﻡ ﺭﺏّ ﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﺳــﺖ. ﻟﺬﺍ. ﺷــﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺑــﻪ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ. ﺑﺎﺏ ﻣﺎﻩ ﻣﺒــﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ … ﺩﺭ ﻣــﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ … ﻣﺎﻩِ ﻣﺨﺼﻮﺹِ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁِ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﺵ ….. ﺍﻣﺸﺐ. ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻴﻮﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻛﺴﻰ ﺳﺮﺍﻍ ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮﺩ، ﺁﺭﻯ. ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻭ ﻧﻤﻰ ﺁﻳﺪ. ﺍﻣﺸــﺐ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﻬﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ.

یکی از دوستان مرحوم همسن و سال پدرم می گفت: «در ایام جوانی در یک … آنچه مورد اتفاق همه است این است که نماز شب امام از زمان مدرسه شان ترک‏‎ ….. در ذهنم گذشت که پرس و جویی بکنم و ببینم که امشب امام چه می کند، … های مبارک ایشان حکایت از شب زنده داری و گریه های نیمه شبشان دارد. …… ان شاءالله صعود خواهی کرد‏.

نوای دعای سحر از به یادماندنی ترین نواهای ماه مبارک رمضان است که خاطره ای مشترک میان …. و اما توجیهى که مخصوص این جمله دعاست آن است که بهاء به معناى زیبایى است، و …… برای اینکه این جملات دعا را کمی توضیح دهم، به طوری که مرتبط با ایام ماه مبارک …. افطار هفتاد هزار هزار نفر از افرادی را که مستحق آتش هستند نجات می‌دهد و در شب آخر …

شب قدر، بزرگ‌ترین میدان‌گاه سبقت گرفتن اولاد آدم در خیرات است. … شب‌هاى قدر بر دو نوع است؛ يكى آن‌كه در هر سه شب بايد انجام داد و ديگر آن‌كه مخصوص است به هر شبى. … دو ركعت نماز؛ در هر ركعت بعد از حمد هفت مرتبه توحيد بخواند و بعد از فراغ هفتاد مرتبه ….. همچنین حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) در آستانه ماه مبارك رمضان فرمود: .

ولذا تصمیم گرفتم هر پنج شب در اینجا راجع به امام زمان صلوات الله وسلامه علیه … ایشان وقتی دید که من درباره حضرت در تکاپو هستم، گفت: ایام فاطمیه راجع به …. نام دیگر حضرت لقب مبارک قائم است. ….. به کسی جمال خود را ننموده ای وبینم * * * همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی … یا بقیه الله، امشب، شب جمعه است.

ارسال توسط:جمال احمدی اصل ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ در متفرقه یک نظر …. از جمله شبهای بزرگ و با عظمت ماه رجب شب جمعه اول این ماه است. … از جمله فضیلت ماه رجب آن است که ایام البیض در آن واقع شده یعنی روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم و اعتکاف برای خدا و روزه داری، در آموزه‏ … در واقع ماه رجب و شعبان مقدمات و پیش درآمدهای ماه مبارک رمضان هستند .

ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء. ٣٦٠ ….. ﺳﻤﻨﺪﺭﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﻓﺘﻮ ﮐﭙﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ …. ﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﻣﺠﻠﮥ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺷﻤﺎﺭﮤ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﺎﺩﻯ ﺍﻣﺮﺍ ﺟﻨﺎﺏ ﻃﺮﺍﺯﺍ …. ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎء ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺮﺍ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ….. ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺣﻴﺎﺗﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺩﻳﺖ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻬﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ …… ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻟﻮﺡ ﻣﺒﺎﺭﮎ.

… است و «ماه رمضان» ماه خدا است که مخصوص امت پیامبر مى باشد؛ این مسائل را توضیح دهید. … بخشش امت در هر شبانه روز مطرح است که نقطه اوج آن، شب قدر و شب عید فطر است. …. خلاصه اینکه روزه، انسان را از عالم حیوانى ترقى داده و به جهان فرشتگان صعود مى دهد. …… ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و مى تواند تعیین کننده سرنوشت مردم

وجه صادق را، جمال مصطفی را بنگرید صد سلام و صد … صلی اللَّه را میلاد پیامبر رحمت(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد … امشب، از گوشه گوشه آسمان، سمفونی ستاره بلند است. … شب میلاد احمد(ص) با پور حیدر آمد …… به سوی حضرت سبحان بود صعود جواد …… ایام عزای مادرم زهرا شد ….. هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند با سرورِ آفتاب بیعت کردند

از «حُسن حَسَن» تا «غمِ سه ساله» شب شعر و مرثیه‌خوانی «بر آستان اشک» برگزار شد … در این مراسم که با اجرای محمود حبیبی کسبی همراه است، محمد علی مجاهدی، … هفتاد و دو لاله رسته از گلشن کوچک من … وی علوی صولت و احمد جمال. طاق دو ابروی تو نزد عقول. منحنی قوس صعود و نزول … میخوام امشب شب خوب، ازینجا رفتنم باشه.

تشرف به « مکه » شصت هفتاد نفر از باد سام تلف شدند ، و در همین جا بوده است که چند … اول شب عکام ها و جمال ها سفارش مي کردند که امشب نخوابید و غفلت نکنید، زیرا که خطر … بسته بخواند والا خون او مباح و هدر بود ، لكن این ایام بحمدالله ، ما در کمال ازادي بودیم . … چهار ساعت به غروب مانده قافله حرکت کرد و تا غروب در يك دره عریض صعود مي …

در این مراسم که با اجرای محمود حبیبی کسبی همراه است، محمد علی مجاهدی، ابوالفضل عزیزی، احمد … هفتاد و دو لاله رسته از گلشن کوچک من … وی علوی صولت و احمد جمال طاق دو ابروی تو نزد عقول منحنی قوس صعود و نزول … میخوام امشب شب خوب، ازینجا رفتنم باشه … بو می کشم ایام تو را باید از اخلاق یک تکۀ …. شیرین زبانیِ همگانی، مبارک است

و بخار در طبيعتش صعود است و بدون اراده و شعور صعود مينمايد . پس معلوم شد که ….. امّا جمال مبارک ، در زمانی که ممالک ايران در چنين ظلمت و نادانی. مستغرق و در نهايت …

به درستی که بر عرش الهی نوشته شده است: حسین علیه السلام ، چراغ هدایت و ….. و روايت شده كه رسول خدا صلي الله عليه و آله حسنين را بر پشت مبارك سوار كرد ….. خداوند متعال مخلوقى زيادتر از فرشتگان نيافريده ، در هر شب هفتاد هزار فرشته از ….. ايّام زيارت حضرت امام حسين (علیه السلام) جزء عمر زائر شمرده نشده و از اجلشان محسوب نمى گردد.

شب جشن است یا صبح قیامت تو گویی ملک … مبارک باد، میلاد حسین است عروج کل … اگر چه سوم شعبان جمال خویش گشود … خــانـۀ شیـر خـدا امشـب پــر از نور خداست الـبشــاره لیلــۀ میــلاد مصبــــاح الهــداست بـر سـر …. تا صبـح قیـامت بـه سـر نیـزه عیان است هفتـاد و دو آیـه که ز قرآن حسیـن است ….. کتاب صعود چهل ساله.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر