ROLS

اگر کوه آتش بود بسپرم / از این تنگ خوار است اگر بگذرم

گزارش کزّازی در معنای این بیت، البته درست است؛ اما این نیز تواند بود که «اندر نورد» …. چنین نیست و باید بعد از تنگ، ویرگول گذاشت:« از این تنگ، خوار است اگر بگذرم». … ”از این ننگ خوار است اگر بگذرم” این گونه معنی کنیم:” اگر بخواهیم از کوه آتش … این رسوایی آسان(خوار) است، البته با این معنی ”بگذرم” تکرار معنای ”بسپرم” در …

مصراع دوّم چنین معنی شــده اســت: »نگران بود و از شکست .)ص19( پیشین ….. اگــر کــوه آتــش بــود بـســپـرم. ازیــن تنگ خوار اســت اگــر بگذرم. مصراع دوّم چنین معنی …

اگر کوه آتش بود بسپَرم / ازین تنگ خوار است اگر بگذرم.

سرش تنگ بگرفت و یک پوشه چاک. بداد و نبود آگه … بگفت این و غمگین برون شد به در. ز گفتار او بود …. چو دانست سودابه کاو گشت خوار. همان سرد شد …. چنین است سوگند چرخ بلند … گشت خوار. اگر کوه آتش بود بسپرم. ازین تنگ خوارست اگر بگذرم.

سیاوش چنین گفت کای شهریار که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار. اگر کوه آتش بود بسپرم ازین تنگ خوار است اگر بگذرم. پر اندیشه شد جان کاووس کی ز فرزند و سودابه ی …

فگنده به خواري و خسته جگر. بباريد سودابه …. چنين است سوگند چرخ بلند. که بر بيگناهان … سخن گشت خوار. اگر کوه آتش بود بسپرم. ازين تنگ خوارست اگر بگذرم.

2که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار. 3اگــر کـــــوه آتــش بـــــود بســپرم. 4خوار اسـت اگـر، بگذرم. ِ. ازیـن، تنگ. 15. پر اندیشه شد جان کاووس کی. 5ز فــــرزند و ســــودابهٔ …

کلمه ی محوری بیت « تنگ » است .تنگ به معنی باریکه ای است میان آتش .در قدیم یکی از راه های اثبات بی گناهی انسان ، عبور از میان آتش بود .

واژه ي آتش تكرار است. معنی: آوازی که از این نی(مولانا) برمی خیزد، آتش عشق است و دم ظاهری نیست. …… خروشيد و برجست لرزان زجاي بدرّيد و بسپرد محضر به پاي. فرياد برآورد و در …. اگر كوه آتش بود بسپَرم ازين تنگ خوار است اگر بگذرم. كوه آتش: اضافه …

فضای خالی بین دو کوه هیزم به اندازه ای بود که چهار نفر سوار به سختی می …

اگر با من اکنون تو پیمان کنی نپیچی و …. چو دانست سودابه کاو گشت خوار … چنین است سوگند چرخ بلند … اگر کوه آتش بود بسپرم ازین تنگ خوارست اگر بگذرم

ﺩﻫﺎﮎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﻮ ﻳﺎﺭ ﻭ ﺁﻣﻴﺰﮔﺎﺭ ﺑﻮﺩ، ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﻡ ﻭ ﺑﺎﺩﻩ ….. ﺧﻮﺍﺭ. » ﻭﺍﮊﻩ. ﺍﻱ ﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ. « ﺁﺳﺎﻥ. » ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﻨﮓ، ﺗﻨﮕﻪ … ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ. ﺍﺯ ﻛﻮﻩ ﺁﺗﺶ ﺑﮕﺬﺭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﻮﺍﻳﻲ ﺁﺳﺎﻥ. (. ﺧﻮﺍﺭ. ) ﺍﺳﺖ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ….. ﺑﮑﻮﺷـــﻢ ﮐـــﻪ ﮔـــﺮﺩ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﺴـــﭙﺮﻡ.

آن چه این در نگ و تأمل طولانی به ما می آموزد این است که تصحیح شاهنامه کار. آسان و شتاب زده ….. اگر کوه آتش بود بسپرم از این تنگ خاراست اگر بگذرم (؟) دوره جدید، سال …

… گونه گشت, بر آتش یکی را بباید گذشت. چنین است سوگند چرخ بلند, که بر بیگناهان نیاید گزند … سیاوش چنین گفت کای شهریار, که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار. اگر کوه آتش بود بسپرم, ازین تنگ خوارست اگر بگذرم. پراندیشه شد جان کاووس کی …

سوگند خوردن با زندگی روزمرهی ما پیوند یافته است و سوگند یاد کردن به عناصر و مولفههای متافیریکی و جان عزیزان و حتی به جان … سیاوش چنین گفت کای شهریار که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار اگر کوه آتش بُوَد بسپرم از این تنگ خوارست اگر بگذرم

آتش. کی. ی. را ببا. دی. گذشت. چن. نی. است سوگند چرخ بلند. که/. بر ب. ی. گناهان … نی. سخن گشت خوار. اگر. کوه آتش بود بسپرم. یاز/. ن. تنگ خوارست اگر بگذرم.

سیاووش چنین گفت کای شهریار / که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار. اگر کوهِ آتش بود ، بسپرم / ازین تنگ خوار است اگر بگذرم. ( شاهنامه فردوسی بزرگ ). در بیت دوم : سنگ …

فردوسي در اين اثر حماسي و سترگ اين رسوم ديرين را در ميان داستانهاي … اگــر کـــوه آتـش بـود بسپـرم ازاين تنگ خواراست اگربگذرم …. اينک دو مظنون خطاکار بايد از ميان شعله هاي سترگ و پرمهابت آتش بگذرند تا بدينگونه آتش تند و …

ازین تنگ خوارست اگر بگذرم

بود و از سوی مادر با افراسیاب خویشاوندی داشت. … که دوزخ مرا ازین سخن گشت خوار. اگر کوه آتش بود، بسپرم ازین ننگ … سیاوخش را تنگ در بر گرفت … یکی راه بگشای تا بگذرم

و اینك سیاوش برای اثبات بی گناهی خویش از آتش می گذرد: جهاندار سودابه را پیش خواند … كه دوزخ مرا زین سخن گشت خوار اگر كوه آتش بوَد بسپرم ازین تنگ خوارست اگر بگذرم پر اندیشه شد جان كاووس …. چنین است كردار گردان سپهر نخواهد گشادن همی بر تو …

اگر با من اکنون تو پیمان کنی نپیچی و …. چو دانست سودابه کاو گشت خوار … چنین است سوگند چرخ بلند … اگر کوه آتش بود بسپرم ازین تنگ خوارست اگر بگذرم

سودابه كه چنين ديد شبگير نزد كاووس شتافت و گفت: بهتر است كه سياوش را به … اما سياوش كه دل به مهر ايران بسته بود فريب او را نخورد. … با اينهمه نجابت و بلندي طبع, باز انديشيد كه اگر با اين زن بيشرم بسردي سخن گويد …. اگر كوه آتش بودم بسپرم … رفت و كاوس اثري از دود و آتش و گرد و خاك در او نديد از اسب فرود آمد و تنگ به برش …

بود و از سوی مادر با افراسیاب خویشاوندی داشت. … که دوزخ مرا ازین سخن گشت خوار اگر کوه آتش بود، بسپرم … سیاوخش را تنگ در بر گرفت … یکی راه بگشای تا بگذرم

m876f92 …سیاوش چنین گفت کای شهریار/ که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار اگر کوه آتش بود بسپرم / ازین تنگ خوار است اگر بگذرم هیونان به هیزم …

اگر کوه ‌آتش بود بسپرم از این تنگ خوار است اگر بگذرم… به نیروی یزدان نیکی دهش کزین کوه آتش نیابم تپش (3، 33) در نهایت آتش بر او گلستان …

پادشاه ایران زمین با تکیه بر این رسم و آیین کهن که آفریدگار و خالق جهان بر بی گناهان آسیب و … اگــر کـــوه آتـش بـود بسپـرم ازاین تنگ خواراست اگربگذرم …. اینک دو مظنون خطاکار باید از میان شعله های سترگ و پرمهابت آتش بگذرند تا بدینگونه آتش …

شماره 90 ;

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر