ROLS

او میرود دامن کشان … من زهر تنهایی چشان

پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود. محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان. کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود. او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از …

پنهان نمي ماند که خون بر آستانم مي رود. محمل بدار اي ساروان تندي مکن با کاروان. کز عشق آن سرو روان گويي روانم مي رود. او مي رود دامن کشان من زهر تنهايي چشان. ديگر مپرس …

پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود. محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان. کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود. او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس …

او می رود دامن کشان ، من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من نشان ، کز دل نشانم می رود باز آی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین کاشوب و فریاد از زمین بر …

Stream او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان by Javad Nickpayam from desktop or your mobile device.

با ما باشید با ♫ دانلود اهنگ ای ساربان آهسته ران که آرام جانم میرود با صدای محمدرضا شجریان به … او میرود؛ دامن کشان ○♪♫ من زهرِ تنهایی؛ چشان ○♪♫

او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم چون مجمری پرآتشم کز سر …

او می‌رود دامن کشـان من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود. با آن همه بیداد او وین عهد بی‌بنیاد او. در سینه دارم یـاد او یا بر زبانم …

پنهان نمی ‌ماند که خون بر آستانم می‌رود. محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان. کز عشق آن سرو روان گويی روانم می‌رود. او می‌رود دامن کشان من زهر تنهايی چشان. ديگر مپرس …

وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌ رود محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان. ♩♬♫♪ کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود او می‌ رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان.

ای ساربان آهسته ران کارام جانم می‌رود …. وآن دل که با خود … گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. من توسط او … او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از …

ای ساربان آهسته رو کارام جانم می‌رود, وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود … او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان, دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم …

گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان

دانلود آهنگ های علیرضا افتخاری. ای ساربان آهسته ران کارام جانم می‌ رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌ رود. او می‌ رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان.

پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود محمل بدار ای ساربان ،تندی مکن با کاروان کز عشق آن سرو روان،گویی روانم می رود او می رود دامن کشان ،من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس …

پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود. محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان. کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود. او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از …

محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان, کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود. او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان, دیگر مپرس از من نشان، کز دل نشانم می‌رود. برگشت …

پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان کز #عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از …

آآآ آآآ آآآ ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود (کارام جانم می رود) . … او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود .

محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان, کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود. او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان, دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود. برگشت …

پنهان نمی ماند که خون بر استانم می رود. محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان. کز عشق ان سرو روان گویی روانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان.

او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم چون مجمری پرآتشم کز سر …

ای ساربان آهسته ران کآرام جانم می‌رود / وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود. من مانده‌ام … او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان / دیگر مپرس از من نشان، کز دل نشانم می‌رود.

من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او, گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود … او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان, دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود.

پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من …

ای ساربان آهسته ران ،کارام جانم میرود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من مانده ام مهجور ازو،درمانده و رنجور ازو. گویی که نیشی دور از او در …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر